1ilaç

STREFEN Pastil

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Flurbiprofen 8.75 mg

 

Piyasa Şekilleri: 16 pastil içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: İhtiyaca göre 3-6 saatte bir pastil ağızda yavaş yavaş emilir. 24 saatte maksimum 5 pastil kullanmalıdır. Bu ürünün üç güne kadar kullanılması tavsiye edilir. 12 yaşından küçük çocuklarda endike değildir. Lokal tahrişi önlemek için Strefen Pastil emilirken ağız içinde dolaştırılmalıdır. 

 

 

Endikasyonları:
Üst solunum yolları enfeksiyonlarının ağrıya ait şikayetlerinin giderilmesinde tedaviye yardımcıdır.

 

 

Kontrendikasyonları: Flurbiprofen; aspirin, diğer NSAİİ'ler veya diğer pastil bileşenlerine karşı hipersensitivite durumlarında, peptik ülserasyon mevcudiyeti veya hikayesinde, bronkospazm, rinit veya aspirinle ya da diğer NSAİİ'lerle bağlantılı ürtiker durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Astım bronşiti olan veya astım bronşit hikayesi olan hastalarda bronkospazm hızlanabilir. Astım hastaları ve başka herhangi bir ağrı kesiciye alerjisi olanlarda dikkatli olunmalıdır. NSAİİ'lerin, interstisyal nefrit, nefrotik sendrom ve böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere çeşitli formlarda nefrotoksisiteye sebep olduğu bildirilmiştir. Renal, kardiyak veya hepatik bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü NSAİİ'lerin kullanımı renal fonksiyonun bozulmasına yol açabilir. Hipertansiyonlu hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Flurbiprofen kanama süresini uzatabilir ve anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer NSAİİ'lerle birlikte alınmamalıdır. Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde B, 3. trimesterde D'dir. Hamileliğin son üç ayında kullanımından kaçınılmalıdır. Hamileliğin son üç ayında düzenli NSAİİ kullanımı uterustaki fetal arteriyal kanalın vaktinden önce kapanmasına ve yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Flurbiprofen anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda görülür ve anne sütüyle beslenen yeni doğanı olumsuz yönde etkileme olasılığı yoktur.

 

Yan Etkileri: Dispepsi, bulantı, kusma, gastrointestinal hemoraji, diyare, ağız ülserleri, sıvı tutma ve ödem bildirilmiştir. Peptik ülserasyon ve perforasyon şiddetlenmesi de bildirilmiştir. Ürtiker, anjiyoödem ve çeşitli kızarıklıklar bildirilmiştir. Çok ender olarak sarılık ve trombositopeni bildirilmiştir. Bunlar genelde ilacın kesilmesiyle tersine çevrilebilir. Çok ender olarak flurbiprofen kullanımına bağlı aplastik anemi ve agronülositoz bildirilmiştir. Ağız mukozasında geçici lokal tahrişe yol açma potansiyeli vardır. Klinik deneylerde en sık bildirilen advers olay tat bozulmasıdır.

 

İlaç Etkileşimleri: Araştırmalar, fruosemide diüretik cevabın zaman zaman flurbiprofenle azaltılabileceğini göstermiştir. Benzer şekilde, zaman zaman antikoagülanların etkisiyle enterferans da bildirilmiştir.