1ilaç

RESTASIS Oftalmik Emülsiyon      

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Siklosporin 0.05 %

 

Piyasa Şekilleri: 0.4 ml'lik 32 oftalmik emülsiyon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Tek kullanımlık flakonlarda bulunan emülsiyon, bir ya da iki göz için kullanılmak üzere açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır ve flakonda kalan kısım uygulamadan hemen sonra atılmalıdır. Emülsiyonun kontamine olmasını önlemek için flakonun ucu göze ya da herhangi bir yüzeye temas ettirilmemelidir. Kullanmadan önce homojen, beyaz, opak bir emülsiyon elde etmek için, flakon birkaç kez ters çevrilmelidir. Önerilen dozaj, her bir göze yaklaşık 12 saat arayla günde 2 kez 1 damladır. Restasis suni gözyaşları ile birlikte kullanılabilir; preparatların damlatılmaları arasında 15 dakikalık bir süre bulunmalıdır.

 

 

Endikasyonları:
Siklosporin antienflamatuvar etkilere sahip topikal bir immünomodülatördür. Sistemik olarak uygulandığında immünosupresif bir ajandır. Keratoconjunctivitis sicca ile ilişkili oküler enflamasyona bağlı olarak göz yaşı yapımının baskılandığı öngörülen hastalarda, siklosporin emülsiyonunun parsiyel bir immünomodülatör olarak etkilediği düşünülmektedir. Keratoconjunctivitis sicca ile ilişkili oküler enflamasyona bağlı olarak göz yaşı yapımının baskılandığı öngörülen hastalarda gözyaşı yapımının artırılmasında endikedir. Halihazırda topikal antienflamatuvar ilaç alan ya da punktal tıkaç kullanan hastalarda gözyaşı yapımında artış görülmemiştir.

 

 

Kontrendikasyonları: Aktif oküler enfeksiyonu olan hastalarda ve bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı daha önceden aşırı duyarlılığı olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Sadece oftalmik kullanım içindir. Herpes keratit hikayesi olan hastalarda incelenmemiştir. Gözde kontakt lens varken uygulanmamalıdır. Tipik olarak gözyaşı yapımı azalmış olan hastalar kontakt lens taşımamalıdır. Etkinlik ve güvenirliği 16 yaşın altındaki çocuklarda saptanmamıştır. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte güvenli kullanımı saptanmamıştır. Sistemik uygulamadan sonra anne sütüne geçtiği bilinmektedir, fakat topikal tedaviden sonra anne sütüne geçişi araştırılmamıştır. Bütün oküler ilaçlar için olduğu gibi, ilaç verildiğinde geçici bir görme bulanıklığı söz konusu olursa, hastanın araba sürmeye veya makine kullanmaya başlamadan önce görmesi tekrar netleşene kadar beklemesi gerekir.

 

Yan Etkileri: En yaygın advers olay oküler yanmadır (%17). Hastaların %1-5'inde bildirilen diğer yan etkiler konjunktivada hiperemi, oküler akıntı, epifora (göz yaşarması), gözde ağrı, yabancı cisim hissi, kaşıntı, batma ve görme bozukluğudur (sıklıkla bulanık görme).