1ilaç

PROPINE Göz Damlası

 A. İbrahim 

 

Etken Madde(ler): Dipivefrin hidroklorür 0.1 %

 

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli: Günlük doz 2x1 damladır.

 

 

Endikasyonları:
Dipivefrin HCl göz içerisinde enzimatik hidroliz ile epinefrine dönüştürülür. Açığa çıkın ve bir adrenerjik agonist olan epinefrin etkisini, göz sıvı yapılmasını azaltıp dışarı akma imkanını arttırmak suretiyle gösterir. Kronik geniş açılı glokomda basıncı kontrol için ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda başlangıç tedavisi için kullanılır. Diğer antiglokom tedavilerine cevap vermeyen hastalarda diğer antiglokom preparatları yerine veya onlara ek olarak verilebilir.

 

 

Kontrendikasyonları: Dar açılı glokomu olan hastalarda kullanılmamalıdır, zira pupilla dilatasyonu hastayı açı kapanması ile oluşan glokom müsait kılar. İçindeki maddelerden herhangi birine hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Gözlerde batma ve yanma görülebilir. Nadiren foliküler konjunktivit ve allerjik reaksiyonlar görülebilir. Gebelikte ve emziren annelerde kullanım yeterli ve kontrollü çalışmalar olmadığından ancak yarar/zarar riskleri dikkate alınarak hekim önerisine göre uygulanabilir. Çocuklarda etki ve güvenirliliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri: Epinefrin ile tedavi edilen hastaların %30'unda makuler ödem tespit edilmiştir. Epinefrine devam edilmemesi halinde makulopatinin gerilediği görülmüştür. Makular ödem görüldüğüne dair bir belge olmamasına rağmen afakili hastalarda bu durum ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Epinefrin tedavisi sonucu konjunktiva ve korneada adrenokrom tortular oluşmasına ender olarak rastlanmıştır.