1ilaç

OCUFEN Oftalmik Solüsyon

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Flurbiprofen sodyum 0.3 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Miyozisi önlemek için operasyondan 2 saat önce başlamak üzere yarım saatte 1 damla olmak üzere toplam 4 damla kullanılır. Ameliyattan 24 saat sonra başlamak üzere her 4 saatte 1 damla uygulanır. Tedavi süresi lazer trabekülopastisinde 1 hafta ve diğer operasyonlarda 2-3 haftadır.

 

 

Endikasyonları:
Ameliyat esnasında meydana gelen miyozisi önlemede, ameliyat sonrası ve laser trabeküloplastisi sonucu anterior segmentte meydana gelen enflamasyonun tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Epitelyal herpes simpleks keratitinde (dendritik keratit) ve göz enfeksiyonu olanlarda yeterli antienfektik tedavi yapılmadan kullanılmamalıdır. İçindeki herhangi bir maddeye, aspirin veya herhangi bir nonsteroid antienflamatuvar ilaca karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Topik antienflamatuvar ajanların kullanımı ile gözdeki akut enfeksiyonlar maskelenebilir. Antimikrobik etkisi yoktur. Göz enfeksiyonlarında bir anti-enfektif ilaçla beraber kullanıldığında hasta yakın takibe alınmalıdır. Herpes simpleks keratiti geçirmiş olan hastalar yakından takip edilmelidir. Aktif peptik veya intestinal ülserasyonu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Yaraların iyileşmesini geciktirebilir. Hamilelerde bu konuda yeterli ve kontrollü çalışmalar yoktur. Ancak sağlayacağı yararın fetusa olacak riskinden yüksek olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Pediyatrik hastalarda kullanımı ile ilgili emniyet ve etkinliği tespit edilmemiştir.

 

Yan Etkileri: En çok bildirilen reaksiyonlar geçici yanma ve batma ile gözde minör irritasyon belirtileridir. Göze uygulanan ilaçların bir miktar sistemik dolaşıma geçtiği bilinmektedir, ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarda trombosit agregasyonunu etkileyerek kanama süresini uzatmaktadır. Ameliyatla beraber göz dokularında kanama eğilimini arttırabilmektedir. Kanama eğilimi olan ameliyatlı hastalarda ya da kanama süresini uzatabilecek ilaç kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri: Flurbiprofen kullanan ameliyatlı hastalarda asetilkolin klorür ve karbakolün etkisiz kaldığı hakkında raporlar bulunmaktadır.