1ilaç

NASALİDE Burun Spreyi

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Flunisolid 0.25 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: 10 ml'lik plastik şişelerde, 100 dozluk.

 

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ortalama her burun deliğine 2 püskürtme (200 mcg), gerektiğinde 3x2 püskürtme (300 mcg) ve 6-14 yaş arası çocuklarda da her burun deliğine 3x1 püskürtme veya 2x2 püskürtme (150-200 mcg)'dir. Maksimum günlük doz erişkinler için 400 mcg ve çocuklar için 200 mcg'dır. Burun kanalı tıkalı olanlar preparatı kullanmadan önce bir dekonjestan kullanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:
Glukokortikoid, antiastmatik ve antienflamatuvar etkilidir. Mevsimsel saman nezlesi, mevsimsel olmayan ve uzun süreli rinitlerin semptomatik tedavisi ile proflaksisinde endikedir 

 

 

Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda ve nazal mukozada tedavi edilmemiş lokalize enfeksiyon varlığında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Altı yaşından küçük çocuklarda, gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. akciğer tüberkülozu, tedavi edilmemiş fungal, bakteriyel veya sistemik viral enfeksiyonlarla, oküler herpes simpleksli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Daha önce uzun süre kortikosteroid kullandıktan sonra bu preparata başlayan hastalar, özellikle astımlı olanlar akut adrenal yetmezlik açısından dikkatle izlenmelidirler. Tedaviden kısa süre önce burun cerrahi operasyonu veya travma geçiren hastalarda iyileşme tamamlanıncaya kadar nazal kortikosteroidler dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri: Burun yanması, burunda batma hissi, hapşırma, burunda irritasyon, burun kanaması ve tıkanıklığı, boğaz yanması, ses kısıklığı, göz sulanması, bulantı, kusma, baş ağrısı ve tat alma azalması gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi sırasında burun ve farenkste C. albicans üreyebilir. Glukokortikoidler enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilirler ve kullanımları sırasında yeni enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Aşırı doz uygulaması hipotalamik-hipofiz-sürrenal fonksiyonu inhibe edebilir.