1ilaç

FLAVİASTASE Granül

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Amilaz 220 IUB/ölçek, Proteaz 1.4 IUB/ölçek

 

Piyasa Şekilleri: 45 g'lık ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Günlük doz süt çocuklarında mamadan önce 2-3 ölçek ve çocuklarda yemeklerle birlikte 3x1-2 ölçektir. Preparat bir miktar şekerli su veya meyva suyuyla kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:
Kronik pankreatitiste sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistitisi, sistik fibrosis ve karaciğer sirozunda endikedir. Mide rezeksiyonlarından ve pankreas ameliyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.

 

Kontrendikasyonları:Akut pankreatitisin başlangıç devrelerinde ve proteine hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Aşırı duyarlılık oluştuğunda ilaç kesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Gebelikte güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Bu dönemde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde ilaçların genelde anne sütü içinde itrah edildikleri gözönünde tutulmalıdır.

 

Yan Etkileri: Deride kızarma, aksırma veya göz yaşarması gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Özellikle yüksek doz kullananlarda, ishal, bulantı, bazen kolik şeklinde olabilen karın ağrısı görülebilir. Nadir vakalarda anüs etrafında irritasyon bildirilmiştir. Çok yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örn. mukovisidozis) ürik asit seviyelerinde artma görülebilir. Mukovisidozisli çocuklarda, özellikle pankreatik enzimlerin yüksek dozları ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı intestinal bölgelerde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon) bildirilmiştir.