1ilaç

ALPHAGAN (Göz Damlası)

 A. İbrahim 

Etken Madde(ler): Brimonidin tartarat 2 mg/ml

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli: Etkilenen göze 12 saat arayla günde 2 kez 1 damla uygulanır. Birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, ilaçlar 5-15 dakika arayla uygulanmalıdır. 

Endikasyonları: Primer açık açılı glokomda veya oküler hipertansiyonda yükselmiş göz içi basıncını düşürmek için, topikal beta-bloker tedavisi kontrendike olduğunda monoterapi olarak; hedef göziçi basıncına tek bir ajanla ulaşılamadığında göziçi basıncını düşüren diğer ilaçlara ek tedavi olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları: İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, monoamin oksidaz inhibitörü alanlarda ve bazı antidepresanları (trisiklik antidepresanlar ve mianserin gibi) alanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır veya stabil olamayan ve kontrol edilmeyen kardiyovasküler hastalığı olanlarda; depresyon, serebral veya koroner yetmezlik, Raynaud fenomeni, ortostatik hipotansiyon veya tromboangiitis obliterans olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Oküler alerjik reaksiyon görülebilir, bu durumda tedavi kesilmelidir. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Yumuşak kontakt lensler ilacın damlatılmasından en az 15 dakika sonra takılmalıdır. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. Araba veya makine kullanımına etkileyecek şekilde yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir.

Yan Etkileri: Gözde kızarıklık, yanma/batma, bulanık görme, yabancı cisim hissi, konjunktivada foliküller, oküler alerjik reaksiyon ve oküler kaşıntı en sık bildirilen oküler yan etkilerdir. Nadiren bildirilen oküler yan etkiler; korneal erozyon/batma, fotofobi, göz kapağında kızarıklık, oküler ağrı, göz kuruluğu, gözyaşı salgısında artma, göz kapağı ve konjunktivada ödem, blefarit, konjunktivada beyazlaşma, oküler irritasyon, görme bozukluğu, konjunktival akıntı ve konjunktivittir. Sistemik yan etkiler; ağız kuruluğu , baş ağrısı, yorgunluk, üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, baş dönmesi, asteni, anormal tat duyusu, depresyon, sistemik alerjik reaksiyon, nazal kuruluk ve çarpıntıdır.

İlaç Etkileşimleri: SSS depresanları ile additif ya da potansiyelize edici etkisi vardır. Dolaşımdaki aminlerin metabolizmasını ve alınışlarını etkileyen ilaçları kullananlarda dikkatli olunmalıdır. Bazı hastalarda kan basıncı düşüşü belirlenmiştir, bu nedenle antipertansif ve/veya kardiyak glikozidleri gibi ilaçlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Alfaadrenerjik agonistler ile veya bunların etkileri ile etkileşecek sistemik bir ilaç başlanacaksa dikkatli olunmalıdır.