1ilaç

OCTİNUM Damla

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

İzomethepten HCl 100 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik şişelerde.

Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 3x15-20 damla bir miktar su ile. Gerektiğinde bu doz iki katına çıkarılabilir. Çocuklarda ortalama doz, bir aylıktan küçük bebeklerde 3-4 kez 2 damla, 1 ay-1 yaş arası çocuklarda 3-4 kez 3-5 damla, 1-6 yaş arası çocuklarda 3-4 kez 6-11 damla ve 7-14 yaş arası çocuklarda 3-4 kez 12-20 damladır.

 

 

Endikasyonları:

Düz kas spazmlarına bağlı veya bu tür spazmların eşlik ettiği durumların profilaksi ve tedavisinde endikedir. Astım, boğmaca ve hıçkırıkta olduğu gibi solunum sistemi spazmlarında; gastrit ve duodenum ülserlerindeki spazmlarda; pilor spazmlarında ve infantil kusmalarda; Tabes dorsalisteki gastrik krizlerde; spastik kabızlıkta; ameliyat sonrası gaz ve kusmalarda; göbek koliklerinde; mide ve duodenumun radyolojik tetkiklerinde, organik ve fonksiyonel değişikliklerin ayırıcı tanısında; safra yolları, böbrek ve üreter koliklerinde, idrar kesesi tenezmlerinde; dismenorede; doğumu hızlandırmak ve doğum ağrılarını azaltmak amacıyla serviks spazmlarında; loş retansiyonunda; mide sondasıyla  beslemede özofagus spazmlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mutlak kontrendikasyonu yoktur. Sempatomimetik özellikleri nedeniyle, yüksek tansiyonlu kişilerde uygulanması özenle tartılmalıdır.

 

Uyarılar:

Kan basıncının yükselmesi riski olan hipertansiyonlu ve organik kalp bozukluğu olan hastalarda, doz individüel ayarlanmalı ve gereken durumlarda önerilen dozun sadece yarısı uygulanmalıdır. Gebelik döneminde ilaç uygulamasına ilişkin genel ilkeler çerçevesinde, gebeliğin ilk üç ayında uygulaması kritik bir biçimde tartılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, sıcaklık hissi, ter basması, çarpıntı ve başağrısı gibi sempatikotonik etkiye bağlı yan etkiler bazen oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörleriyle birlikte uygulanmaması önerilir.