1ilaç

PLEGISOL Solüsyon

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum klorür 17.6 mg/100 ml, Magnezyum klorür 325.3 mg/100 ml, Potasyum klorür 119.3 mg/100 ml, Sodyum klorür 643 mg/100 ml

 

Piyasa Şekilleri:

1000 ml'lik esnek plastik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tamponlanmış çözelti aortik ruta hızlı infüzyon metodu ile tatbik edilir. İnfüzyon başlangıç hızı 2-4 dakikalık bir periyotta 300 ml/m2/dak. Miyokardiyal elektromekanik aktivitenin sürmesi veya tekrarlanması gerektiğinde çözelti 2 dakikalık bir sürede 300 ml/m2/dak.'lık bir hızla tekrar infüze edilebilir. Çözeltinin reinfüzyonu her 20-30 dakikada bir veya miyokardiyal temperatür 15-20 C derece üzerine yükselirse veya kardiyak aktivite dönüşü gözlenirse, daha sık tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Kardiyoplejik solüsyonudur. %8.4'lük sodyum bikarbonat çözeltisi ilavesiyle uygun olarak tamponlandığında, iskemi ve hipotermi kombinasyonuyla beraber açık kalp ameliyatı esnasında kalp durmasını sağlamak için kullanılır. Preparat sadece, koroner dolaşımın sistemik dolaşımdan izole edildiği kardiyopulmoner by-pass sırasında kullanılır. i.v. enjeksiyonlara uygun değildir. Sodyum bikarbonat ilave edilmeden kullanılmamalıdır. Tamponlanan çözelti kardiyak damar sistemine sadece perfüzyon metoduyla uygulanır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sodyum bikarbonat çözeltisi ilave edilmeden kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Eğer kardiyoplejik çözeltinin büyük volümleri enfüzyon yolu ile verilir ve sağ kalpte herhangi bir venting olmadan, kalp ciğer makinasına dönerse, plazma magnezyum ve potasyum seviyeleri yükselebilir. By-pass esnasında, büyük miktarda çözelti (8-10 litre) damla damla verilirken, pompaya ve sonra da sistemik dolaşıma girmesine izin verildiğinde, şiddetli hipotansiyon ve metabolik asidoz oluşması rapor edilmiştir. Dolayısıyla, sağ kalp ventingi önerilir. Hipotermiyi sağlamak için miyokardiyal temperatür operasyon boyunca izlenmelidir. Elektrokardiyogram devamlı olarak izlenmelidir. Kardiyoplejiyi takiben kalbi defibre etmek için uygun ekipman hazır bulunmalıdır. Postoperatif yoğun bakım esnasında inotropik ilaçlar hazır bulundurulmalıdır. Hamilelere verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Hamilelerde mutlak olarak gerekli ise kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Açık kalp ameliyatının potansiyel tehlikeleri miyokardiyal nekroz, elektrokardiyografik anormallikler ve ventriküler fibrilasyon dahil aritmilerdir. Dolaşım normale geçtiğinde, kardiyoplejik kardiyak durmadan sonra spontan düzelme gecikebilir veya olmayabilir. Normal kardiyak fonksiyonu düzenlemek için elektrik şokla defibrilasyon gerekebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İlave maddeler geçimsiz olabilir.