1ilaç

NALOKSON HCI Ampul  

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

Nalokson HCl 0.4 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İ.v., i.m. veya s.c. olarak uygulanabilir. Serum fizyolojik veya %5 dekstrozda enfüzyon şeklinde uygulanabilir. Bu solüsyonlarda 2 mg nalokson eklenmesiyle uygulama yapılabilir. Narkotik surdozajda 0.4-2 mg'lık doz i.v. olarak uygulanmalıdır. Solunum fonksiyonlarında istenen tablo görülmezse 2-3 dakika sonra aynı doz tekrarlanır. 10 mg'lık uygulamalarla herhangi bir sonuç elde edilmezse tanı sorgulanmalıdır. Postoperatif narkotik depresyonda ise istenilen solunum tablosu elde edilinceye kadar her 2-3 dakikada bir 0.1-0.2 mg i.v. enjeksiyonlar yapılır. Çocuk dozu 0.01 mg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Doğal ve sentetik narkotikler, profoksifen ve nalbufin, pentazosin ve butorfanol gibi narkotik-antagonist analjezikleri de içeren opioidlerin neden olduğu solunum depresyonunu da kapsayan narkotik depresyonun tümüyle veya kısmen antagonize edilmesinde endikedir. Nalokson kuşkulanılan akut opioid surdozajının tanısında da endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Naloksona karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Opioidlere fiziksel bağımlılığı olduğu bilinen veya kuşkulanılan kişilerde ve bu durumdaki annelerden doğan çocuklarda nalokson dikkatle uygulanmalıdır. Bu olgularda narkotik etkilerinin aniden ve tamamen çekilmesi, akut yoksunluk sendromunu ortaya çıkartabilir. Naloksona doyurucu bir yanıt vermiş hastalar sürekli gözetim altında tutulmalı ve narkotiklerin etki süresi naloksonunkini aşabileceğinden, gerektiğinde tekrarlanan nalokson dozları uygulanmalıdır. Nalokson non-opioid ilaçlara bağlı solunum depresyonuna karşı etkili değildir. Buprenorfin ile indüklenmiş solunum depresyonunun tersine çevrilmesi tamamlanmayabilir. Eksik bir yanıt oluşursa, ilaveten mekanik solunum yapılmalıdır. Naloksona ilaveten, havayolu açıklığının sağlanması, suni solunum, kalp masajı, vazopressör ajanlar gibi diğer resüsitasyon önlemleri, akut narkotik zehirlenmeye karşı gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmalı ve uygulanmalıdır. Birkaç tane hipotansiyon, hipertansiyon, ventrikül taşikardisi ve fibrilasyonu ve akciğer ödemi olgusu bildirilmiştir. Bunlar, çoğu daha önceden kardiyovasküler bozuklukları olan veya benzer kardiyovasküler yan etkileri olan ilaçları alan postoperatif hastalarda ortaya çıkmıştır. Gebelik kategorisi B'dir. Hamilelerde yapılmış yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur. Naloksonun insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Narkotik depresyonun aniden kesilmesi bulantı, kusma, terleme, taşikardi, kan basıncı yükselmesi, titreme, konvülsiyon ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Postoperatif hastalarda gerekli olandan daha yüksek dozda nalokson verilmesi analjezinin anlamlı ölçüde antagonize edilmesi ve heyecanlanma ile sonuçlanır. Hipotansiyon, hipertansiyon, ventrikül taşikardisi ve fibrilasyonu ve akciğer ödemi naloksonunun postoperatif kullanımına eşlik etmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nalokson, bisülfit, metabisülfit, uzun zincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH'si alkalen olan herhangi bir solüsyonla karıştırılmamalıdır.