1ilaç

MALİASİN Draje

 ABBOTT

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Barbeksaklon

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Barbeksaklon

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg: 50 draje
100 mg: 50 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu günde 100 mg'dır. Daha sonra iki günlük ya da bir haftalık aralarla doz her seferinde 100 mg arttırılarak gerekli doz bulunur. Günlük ortalama doz süt çocuklarında 25-50 mg, küçük çocuklarda 50-100 mg, okul çocuklarında 50-300 mg ve erişkinlerde 200-400 mg'dır. Vücut ağırlığı yönünden çocuklarda günlük doz 5-8 mg/kg ve erişkinlerde 3-5 mg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Antikonvülzif etkilidir. Grand mal epilepsiler, özellikle uyanık tip, miyoklonik astatik petit mal, impulsif petit mal, Jackson ve diğer fokal epilepsiler, piknoleptik petit mal ve BNS kramplarında grand mal profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Renal ve hepatik yetmezlik, psikofarmaka intoksikasyonları, hepatik porfiri, miyokard bozukluğu, tirotoksikoz, feokromositoma, dar açılı glokom, prostat, taşiaritmi, angina pektoris ve ajite psikozlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Alınan doza ve individüel duyarlılığa bağlı olarak, reaksiyon yetisini (araç ve makina kullananlar için önemli) azaltabilir. Gebe hastaların tedavisinde beklenen yarar ile anne ve çocuk için oluşabilecek risk özenle tartılmalıdır. Özellikle gebeliğin 20. ila 40. günleri arasında daha da itinalı davranılması önerilir. Muhtemel bir riski azaltmak için özellikle bu dönemde ilaç kombinasyonlarından sakınılması gereklidir. Diğer taraftan, genel görüşe göre, -tedavinin kesilmesi sonucu ortaya çıkan nöbetlere bağlı embrio hasarları riski yönünden- gebelikte de, prensip olarak antiepileptiklerin verilmesi gerekli görülmektedir. Süt veren annelerde uygulaması konusunda bilgiler yeterli değildir. Bu nedenle bebeklerin dikkatle izlenmesi önerilir. Dikkat : Bağımlılık yapabilir.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin başlangıcında, bileşimindeki etken maddelere individüel duyarlılık reaksiyonu sonucu bazı hastalarda geçici adaptasyon semptomları, örn, asabiyet ve huzursuzluk (ilaç akşam geç alındığında, uykuya dalma zorluğu) veya yorgunluk görülebilir. Seyrek olarak iştah azalması, kilo kaybı olursa da, bu ancak seyrek vak'alarda uzun sürer ve tedaviyi kesmeyi gerektirmez. Çok seyrek vak'alarda alerjik deri reaksiyonları ve kabızlık bildirilmiştir. Ender olarak, özellikle aşırı dozlarda çocuklarda halüsinoz tipi optik halüsinasyonlar oluşabilir; bunlar doz azaltıldığında kaybolurlar. Ataksi, nistagmus, baş dönmesi, kusma gibi nörotoksik semptomlar ortaya çıkarsa doz azaltılmasına gidilmelidir. Gıda alımının azalmış olduğu durumlarda ilaca tahammül azalabilir ve doz azaltılması gerekli olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbesaklon tedavisi aynı zamanda uygulanan diğer bazı ilaçların, örn. kumarin deriveleri, griseofulvin, oral kontraseptifler, guanetidin'in etkisinin azalmasına neden olabilir. Diğer santral deprese edici ilaç ve antiepileptiklerin, özellikle valproik asid ile birlikte uygulanmasında sedatif etki artışı gözleniyorsa, doz azaltılmalıdır. Tüm santral etkili ilaçlarla da olduğu gibi tedavide alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.