1ilaç

FARIAL Burun Spreyi

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

İndanazolin HCl 1.18 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Burun delikleri iyice temizlendikten sonra, nefes alırken şişe bir kez sıkılarak uygulanır. Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda burun deliklerine 1 kez püskürtülür. Bu doz gerektiğinde birkaç kez tekrarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Akut ve kronik rinite bağlı nazal respirasyon bozukluklarının tüm formları, postoperatif rinopatiler ve ayrıca otitis mediada bozulmuş tubal ventilasyonun ek tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda, rinitis sicca'da, dar açılı glokomda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bir haftadan uzun süreli kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle ilk üç ayında uygulanması iyi değerlendirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Aşırı duyarlı hastalarda, burun mukozasında yanma ve kuruluk gibi reaksiyonlar geçici olarak görülebilir. Çok nadir baş ağrısı, uykusuzluk veya yorgunluk görülebilir. Çok seyrek olarak sistemik sempatomimetik etki çarpıntı, nabız hızlanması, kan basıncı yükselmesi olarak kendini gösterebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tranilsipromin tipinde MAO inhibitörleriyle veya trisiklik antidepresanlarla birlikte uygulandığında bu maddelerin kardiyovasküler etkilerine bağlı kan basıncı yükselebilir.