Opiyoid Analjezikler

Morfin Tuzları
Kodein Sülfat
Fentanil
Petidin Hidroklorür
Sufentanil Sitrat
Tramadol Hidroklorür
Buprenorfin (TPY)
Dekstromoramid (TPY)
Dekstropropoksifen Hidroklorür (TPY)
Dihidrokodein Tartrat (TPY)
Dipipanon Hidroklorür (TPY)
Hidromorfon Hidrklorür (TPY)
Meptazinol (TPY)
Metadon Hidroklorür (TPY)
Nalbufin Hidroklorür (TPY)
Oksikodon (TPY)
Pentazosin (TPY)

(TPY): Türkiye’de Preparatı Yok

Adblock tespit edildi

Bünyemizde pek çok yazar ve kod uzmanı bulunmaktadır, lütfen ad blocker sitemizde gezerken kaldırarak bize destek verin :)