Zotepin İçeren İlaçlar

Zotepin İçeren İlaçlar

Zotepin

Farmapedi >M.S.S >
Psikozlar >
Antipsikotik İlaçlar > Zotepin

Endikasyonları;

Şizofreni

Uyarılar;

Aile bireylerinde epilepsi hikayesi, santral sinir sistemi depresanlarının kesilmesi durumlarında, QT intervalinin uzamasında-Aritmi riski olan hastalarda EKG çekilmelidir (tedavi öncesinde ve doz artırılma sırasında da çekilmeli). Plazma elektrolit düzeyi tedavi öncesinde ve doz artırılmında kontrol edilmelidir. Karaciğer yetmezliği, prostat hipertrofisi, üriner retansiyon, kapalı açılı glokomda, paralitik ileusta, gebelik durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Kontrendikasyonları;

Santral sinir sistemi depresanlarıyla alındığında akut intoksikasyon, yüksek dozda alınan antipsikotiklerle beraber, akut gut (atak geçtikten 3 hafta sonrasına kadar kaçınılmalıdır), emzirme, böbrek taşı hikayesi varsa.

Yan Etkileri;

Kabızlık, dispepsi, ağız kuruluğu , taşikardi, QT intervali uzaması, rinit, ajitasyon, anksiyete, depresyon, asteni, bağ ağrısı, EEG anomalileleri, insomniya, uyumaya meyil, ateş yükselmesi veya düşmesi, artmış tükürük miktarı, kan parametlerinde bozulma (lökositoz, löpeni), artmış eritrosit sedimantasyon oranı, bulanık görme, terleme.
Daha az olarak; iştahszılık, ishal, mide bulantısı ve kusma, karın ağrısı, hipertansiyon, influenza benzeri sendrom, öksürük, dispne, konfüzyon, konvulziyon, azalmış libido, konuşma bozukluğu, prolaktin düzeyinin artması, trombositopeni, artmış serum kreatinin seviyesi, hipoglisinemi ve hiperglisinemi, hiperlipidemi, hipoürosemi, ödem, susama, impotans, üriner inkontinans, artralji, miyalji, konjuktivit, sivilce, kuru cilt.
Nadir olarak; bradikardi, epistaksis, karın büyümesi, amnezi, ataksi, koma, deliryum, myoklonus, trombositopeni, anormal ejekülasyon, menstrüal düzensizlikler, myasteniya, alopesia, fotosensitiviti.
Çok nadir olarak; kapalı açılı glokom.

Doz;

Başlangıç dozu 25 mg günde 3 kezdir, yanıta göre 4 günlük aralıklarla en fazla 100mg günde 3 kezdir. Yaşlılarda günde 25 mg iki kez, hastanın verdiği yanıta göre en fazla 75 mg günde iki keze kadar çıkılabilir. 18 yaş altındakilerde kullanılması tavsiye edilmez.

 

Zotepin İçeren İlaçlar

  • Zoleptil

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Adblock tespit edildi

    Bünyemizde pek çok yazar ve kod uzmanı bulunmaktadır, lütfen ad blocker sitemizde gezerken kaldırarak bize destek verin :)