Klorpropamid

Klorpropamid İçeren İlaçlar

Klorpropamid

 

Farmapedi > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Sülfonilüreler

Endikasyonları;

Tip 2 diyabet mellitus

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Sülfonilüreler kategorisine bakınız

Kontrendikasyonları;

Sülfonilüreler kategorisine bakınız

Yan Etkileri;

Sülfonilüreler kategorisine bakınız

Doz;

Başlangıçta 250 mgile başlanılır (yaşlı hastalarda 100-125 mg, fakat kullanılmamalıdır), ilaca verilen yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Günde en fazla 500mg verilmelidir.

Etken Maddeyi İçeren İlaçlar