Vankomisin

Vankomisin

Vankomisin

Farmapedi > Enfeksiyonlar >Antibakteriyel İlaçlar >Diğer Antibiyotikler > Vankomisin

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Hızlı infüzyondan kaçınılmalıdır (Anaflaktoid reaksiyon riski); infüzyon bölgesi değiştirilmelidir, yaşlılarda kullanılırken; işitme kaybı hikayesi varsa dikkatli olunmalıdır; tüm hastalarda plazma düzeylerine bakılmalıdır, kan sayımı, idrar testi ve böbrek fonksiyonları testi; renal yetmezlikli ve yaşlı olan hastalarda işitme testlerine bakılmalıdır; gebelerde ve emzirenlerde

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Parenteral uygulamadan sonra, renal yetmezlik ve intertisyel nefritide içine alan nefrotoksisite; ototoksisite (tinnitus meydana gelirse kesilmeli); nötropeni dahil kan hastalıkları (genellikle 1 hafta sonra veya toplamda 25gr’a ulaştığında). Nadiren; agranülostoz ve trombositopeni; bulantı; ateş; eozinofili, anaflaksi, döküntüler (eksfolyatif dermatitler, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrozis ve vaskülütler); filebit; hızlı infüzyonda, ciddi hipotansiyon (şok ve kardiyak arest), dispne, ürtiker, prurit, vücudun üst kısmında kızarma (kırmızı adam sendromu), sırtta ve göğüste ağrı ve kas spazmı.

Doz;

Vankomisin İçeren İlaçlar

Adblock tespit edildi

Bünyemizde pek çok yazar ve kod uzmanı bulunmaktadır, lütfen ad blocker sitemizde gezerken kaldırarak bize destek verin :)