1ilaç

Parkinsonizmde Kullanılan Dopaminerjik İlaçlar


Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar

Dopamin Reseptör Agonistleri


 

Levodopa


 

Monoamin Oksidaz B İnhibitörleri


 

Katekol-O-Metiltransferaz İnhibitörleri


 

Amantadin