1 İlaçİlaç Bilgileri ve Sağlık Haberleri

Geniş Spektrumlu Penisilinler

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Geniş Spektrumlular

Geniş Spektrumlular:

Ampisilin: Gram-positif ve gram-negatif bakterilere karşı etkilidir, ancak penisilinaz üreten Srafilakokkus aerous ve E.coli gibi Gram negatif basiller tarafından inhibe edilebilir. Nerdeyse stafilokokların hepsi, E.colilerin %50'si ve Hemofiliz Influenza suşlarının %15'i dirençlidir. Bu nedenle ampirik tedavi yapılırken dirençli bakteriler olabileceği göz ardı edilmemeli ve sensitivite testi yapılmada hastane hastalarında kullanılmamalıdır.

Safra ve idrara iyi bir şekilde atılır. İdrar enfeksiyonlarının tedavisinde ve genellikle Streptokus Pnömoni ve Hemofilus Influenzanın neden olduğu Kronik bronşit alevlenmelerinde ve orta kulak enfeksiyonlarında kullanılır. Ağızdan alındığında yarıya kadarı emilir, bağırsakta bulunan besinler emilimini olumsuz şekilde etkilerler.

Makülopapüler döküntüler ampisilinin sık görülen yan etkilerindendir, bu döküntülerin genellikle penisilin alerjisiyle bir ilişkisi yoktur.

Amoksisilin: Ampisilin türevi bir etken maddedir, benzer etki alanına sahiptir. Ağızdan alındığında emilimi ampisiline nazaran daha iyidir. Ampisilinden farklı olarak mide ve bağırsaktaki besinler emilimini etkilemez. Lyme hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

Ko-Amoksilav: Amoksisilin ile birlikte bir beta laktamaz inhibitörü olan klavulanik asiti ihtiva eder. Bu kombinasyon beta laktamaz üreten amoksisiline dirençli bakterilere karşı amoksisilin etki göstermesini sağlar. Bu bakterilerden bazıları Stafilokokus aureus, E. coli ve H. influenza, Bacteriodes ve Klebsiella türleridir. Bu nedenle ko-amoksilav bu tip amoksisiline dirençli beta laktamaz üreten bakterilerin yol açtığı hastalıklarda kullanılmalıdır. ürevi

Bu sınıftaki Etken Maddeler;