1ilaç

Zuklopentiksol (Zuclopenthixol)

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Zuklopentiksol

 

Endikasyonları;

Şizofreni ve diğer psikoz durumlarında, özellikle ajitasyon, agresivlik ve düşmanca davranışla beraber giden psikoz durumlarında.

Uyarılar;

Porfiria durumda kaçınılmalıdır.

Kontrendikasyonları;

Apati ve çekilme durumları

Yan Etkileri;

İdrar inkontinansı ve sıklığında değişme,

Doz;

Ağızdan, 20-30 mg/gün olarak başlanılır, gerekli olan durumlarda en fazla 150mg alınmalıdır, genellikle idame dozu 20-50 mg/gün'dür. Yaşlılarda, erişkinlerin aldığının çeyreği veya yarısıyla başlanılır, çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

 

Zuklopentiksol İçeren İlaçlar