1ilaç

Zolmitriptan

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Migren İlaçları > Akut Migren Nöbeti > Zolmitriptan

 

Endikasyonları;

Akut migren tedavisinde.

Uyarılar;

5HT1 agonistleri hakkındaki açıklamalara bakınız. 12 saat içinde herhangi bir 5HT1 agonistleri ile beraber alınmamalıdır.

Kontrendikasyonları;

5HT1 agonistleri hakkındaki açıklamalara bakınız. Wolff-Parkinson-White sendromu veya aksesuar kalp iletim yollarına bağlı aritmiler. Önceki serebrovasküler olaylar ve geçici iskemik ataklar.

Yan Etkileri;

5HT1 agonistleri hakkındaki açıklamalara bakınız. Ağız kuruması, uykuya meğil, kaslarda güçsüzlük, kaslarda ağrı, his kaybı, Nadir olarak; çarpıntı, taşikardi, anjiyoödem, başağrısı, ürtiker. Çok nadiren; karın ağrısı, gastrointestinal ve dalak infarktı, iskemik kolit, anjina, myokardiyal infarkt, idrar artışı, geçici kan basıncı artışı. Burun alındığında, tat duysunda bozulma ve burun ağrıları.

Doz;

Ağızdan, 18 yaş üstünde, 2,5 mg olarak tekrarlayan veya dirençli (2 saatten uzun süren) migren atağında, eğer hasta rahatlamıyorsa doz 5 mg'a çıkarılabilir. Bir gün içinde en fazla 10 mg kullanılabilir. Burundan, 18 yaş üstünde, 5 mg (1 püskürtme) olarak bir burun deliğine, 2 saatten uzun süren geçmeyen veya tekrarlayan ataklarda kullanılır. Bir gün içinde en fazla 10 mg kullanılabilir.

 

Zolmitriptan İçeren İlaçlar