1ilaç

Zalsitabin

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > HIV Virüsü > Zalsitabin

 

Endikasyonları;

HIV enfeksiyonu, diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyonu halinde.

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Periferik nöropatik oluşma riski olan hastalar; serum amilazında yükselme, pankreatit ve alkol bağımlılığı hikayesi olan hastalar ve paranteral beslenen hastalarda serum amilaz düzeyi izlenmelidir; kardiyomyopati, konjestif kalp yetmezliği öyküsü; hepatotoksik etki; gebelik;

Periferik Nöropati; Periferik nöropati görülürse tedavi kesilmelidir, başlıca semptomları, küntleşme yada distezidir, ardından keskin, saplanıcı ağrılar veya şiddetli sürekli yanıcı ve geri dönüşsüz olabilen ağrı ortaya çıkabilir. Periferik nöropati açısından risk taşıyan hastalarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. (Özellikle CD4 hücre sayımı düşük olanlar, bunlar daha yüksek risk taşımaktadırlar, ve periferik nöropati yaptığı bilinen ilaçlar alanlarda son derece dikkatli olunmalıdır.)

Pankreatit; klinik pankreatit gelişirse tedavi tümüyle kesilmelidir.

Karaciğer hastalığı; yaşamı tehdit edebilen laktik asidoz ve steatozla birlikte ağır hepatomegali bildirilmiş olduğundan, karaciğer hastalığında, karaciğer enzimlerindeki anormalliklerde, hepatitte ve alkol kötüye kullanımında dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer işlev testlerinde bozulma, karaciğer steatozu, ilerleti

Kontrendikasyonları;

Emzirme ve periferik nöropati.

Yan Etkileri;

Periferik nöropati (tedavi derhal kesilmeli, yukarı bakınız), ağızda ülserasyon, bulantı, kusma, disfaji, iştahsızlık, ishal, karın ağrısı, kabızlık, farenjit, baş ağrısı.

Doz;

Zalsitabin İçeren İlaçlar