1ilaç

Zafirlukast

 

Endikasyonları;

Astım profilaksisi.

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Yaşlılarda, böbrek yetmezliği, gebelik.

Kontrendikasyonları;

Karaciğer yetmezliği, emzirme.

Yan Etkileri;

Mide-bağırsak rahatsızlıkları, baş ağırısı, uykusuzluk, çökkünlük. Nadiren; kanama bozuklukları, anjiyoödem ve cilt reaksiyonu gibi hipersensitivite, artralji, myalji, hepatit, hiperbulurinemi, trombositopeni, çok nadirende Churg-Strauss sendromu.

Doz;

Yetişkin ve 12 yaş üzeri çocuklarda, 20 günde iki kez.

Zafirlukast İçeren İlaçlar