1ilaç

Vitamin D

Vitamin D raşitizm hastalığının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Bu grupra D2 (ergokalsiferol), D3 (kolekalsiferol), alfkalsidol (1-hidroksikolekalsiferol), kalsitriol (1,25-dihidrokolekalsiferol) ve dihidrotakisterol vardır.

Basit D vitamini eksikliği günlük 10 mikrogram (400IU) ergokalsiferol (D2) veya kolekalsiferol (D3) alımıyla karşılanabilir. Eksiklik güneşe pek çıkmayan ve yiyeceklerle pek almayanlarda rastlanılır, bu durumda 20 mikrogram (800IU)/gün alınması yeterlidir.

Eğer bağırsaklarda emilim bozukluğundan veya kronik karaciğer hastalığından kaynaklanan bir eksiklik varsa, ergokalsiferol gibi vitamin D preparatları günde 1mg (40.000IU)'e kadar verilebilir, hipoparatroidizmdeki hipokalsemide günde 2.5mg (100.000IU)'e kadar verilmesi tavsiye edilir.

Vitamin D vücutta aktif hale gelmesi için böbrekler tarafından hidroksile edilmesi gerekmektedir, bu nedenle hidroksile olmuş alfakalsidiol ve kalsitriol verilmesi böbrek yetmezlikli hastalardaki vitamin D tedavisi için iyi olacaktır. Kalsitriol aynı zamanda postmenopozal osteporoz tedavisinde de kullanılabilir.

Parikalsitol, sentetik bir vitamin D analoğudur, sekonde hiperparatiroidizmin önlemesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Önemli; vitamin D alan bütün hastalarda plazma kalsiyum düzeyleri belli aralıkla kontrol edilmelidir, (başlangıçta her hafta) ve mide bulantısı ile kusma olan zamanlarda. Farmakolojik dozlarda vitamin D alan emziren anneler, çocuklarında hiperkalsemiye neden olabilir.

 

Vitamin D3 İçeren İlaçlar

Vitamin D3 + Sodyum Florür İçeren İlaçlar