1ilaç

Vorikonazol

 

Endikasyonları;

İnvazif aspergillus, ciddi Scedosporyum spp. enfeksiyonları, Fusaryum spp. ve invazif flukonazole dirençli Candida spp. (C. kruzei dahil)

Uyarılar;

Elektrolit düzensizlikleri, kardiyomyopati, bradikardi, semptomatik aritmi, QT aralığı uzaması hikayesi, QT aralığını uzatan ilaçlarla beraber kullanılması; güneşe mağruz kalmadan kıçınılmalı; pankreatit riski olan hastalar, tedavi süresince ve öncesinde karaciğer fonksiyonları gözlenmeli; hematolojik malignensiler (karaciğer reaksiyonu riski artar); karaciğer yetmezliği; böbrek fonsiyonları gözlenmeli; böbrek yetmezliği; gebelik (ayrıca, ilaç kullanımında hamile kalınmamalı)

Kontrendikasyonları;

Porfiria, emzirme.

Yan Etkileri;

Mide-bağırsak rahatsızlıkları, sarılık, ödem, hipotansiyon, göğüs ağrısı, respiratuar distress sendromu, sinuzit, baş ağrısı, sersemlik, sinirlilik, sepresyon, konfüzyon, ajitasyon, halüsinasyon, his kaybı, tremor, influenza benzeri semptomlar, hipoglisemi, hematüri, kan hastalıkları (anemi, trombostopeni, lökopeni, pansitopeni), akut renal yetmezlik, hipokalemi, görme kaybı, fotofobi, döküntü, kaşıntı, alopesi.

Doz;

Vorikonazol İçeren İlaçlar