1ilaç

Vigabatrin

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Vigabatrin

 

Endikasyonları;

Bir uzman kontrol altında tedavi başlatılıp sürdürülmelidir, diğer antiepileptiklerle kontrol altına alınamayan sekonder jenarilasyonla birlikte olan veya olmayan parsiyel epilepsinin yardımcı tedavisinde; infantil spazmın (West sendromu) tedavisinde monoterapi olarak.

Görme alanı defekti: Vigabatrin görme alanı defektleriyle ilişkilidir, Semptomlar tedavi başlangıcından 1 ay ile bir kaç yıl arasında olabilir. Pek çok vakada ilaç kesilmesinden sonra semptomlar devam eder. Literatürde görme alanı testleri tedaviden önce ve 6 ay ara ile devam edilmelidir.

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Böbrek yetmezliği; ileri yaş; nörolojik faktörlerin yakından takip edilmeli; ani olarak ilacın kesilmesinden kaçınılmalıdır; psikoz hikayesi; depresyon veya davranışsal problemler; gebelik ve emzirme.

Kontrendikasyonları;

Görme alanı defektleri

Yan Etkileri;

Bulantı, karın ağrısı, ödem, uyuşukluk, yorgunluk, eksitasyon, ajitasyon, uyuklama,baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, depresyon, agrasiflik, paranoya, konsantrayon yetersizliği, tremor, parestezi, kilo alma, görme alanı defektleri, görme kaybı, nistagmus, diplopi.Daha nadir olarak; ataksi, psikoz, mani, döküntü, bazen nöbetlerin sıklığı artar (özelliklede myoklonikse).

 

Vigabatrin İçeren İlaçlar