1ilaç

Varfarin

 

 

Endikasyonları;

Romatoik kalp hastalıklarında ve atriyal fibrilasyondaki emboli profilaksisinde. Prostatik kalp kapakçığı yerleştirilmesi sonrasında profilaksi olarak. Venöz trombüs ve pulmenor emboli tedavisi ve profilaksisinde. Geçici iskemik ataklarda.

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Önceki cerrahi müdahaleler, bakteriyel endokardit (kanama riski artmıştır), karaciğer yetmezliği, emzirme, cranbery suyu (bir tür yaban mersini).

Kontrendikasyonları;

Peptik ülser, ciddi hipertansiyon; böbrek yetmezliği (kreatin klirensi dakikada 10ml den az ise)

Yan Etkileri;

Kanama, duyarlılık reaksiyonları, döküntü, alopesia, diyare, hematokrit düzeyinde beklenmeyen düşüşler, pembe tırnak, cilt nekrozu, sarılık, karaciğer disfonksiyoun; mide bulantısı, kusma ve pankreatit.

Doz;

Varfarin İçeren İlaçlar