1ilaç

Sülpirid

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Sülpirid

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Sülpirid İçeren İlaçlar