1ilaç

Okskarbazepin (Oxcarbazepine)

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Okskarbazepin

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Okskarbazepin İçeren İlaçlar