1ilaç

 Flukloksasilin (flucloxacillin)

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Penisilinaza Dirençliler

 

Endikasyonları;

Beta-laktamaz üreten Stafilokok enfeksiyonlarının (otitis eksterna dahil) tedavisinde, pnömoni, impetigo, selülit, osteomyelit ve sfailokok endokarditinin yardımcı tedavisinde kullanılır.

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Benzilpenisilin'deki uyarılara bakınız, karaciğer yetmezliği, yenidoğan sarılığında parenteral verildiğinde kernikterus riskini artırır.

Kolestatik Sarılık;

İlaç kesildikten haftalar sonra kolestatik sarılık gelişebileceği bildirilmiştir. Risk, uzun tedavi ve ileri yaş riski artırır. Bu nedenle karaciğer yetmelizği durumda kullanılması tavsiye edilmez.

Kontrendikasyonları;

Benzilpenisilin'deki uyarılara bakınız,

Yan Etkileri;

Benzilpenisilin'deki uyarılara bakınız, Mide bağırsak rahatsızlıkları, çok nadiren hepetitis ve kolestatik sarılık.

Doz;

 

Flukloksasilin İçeren İlaçlar