ENCEPHABOL Şurup

Santa Farma

 

Etken Madde(ler):

Piritinol 2 HCI 80.5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 3 kez 2 draje veya 2 çay kaşığı şurup ve çocuklarda 1-3 draje veya 1-3x1/2 çay kaşığı şuruptur.

 

 

Endikasyonları:

Beynin metabolik ve dolaşım bozuklukları, kranio-serebral travma, apoplektik felçler, entoksikasyonlar ve ansefalit sonrası durumlarına bağlı serebral yetmezlik semptomlarında; çocuk ve gençlerdeki psişik ve mental gelişim bozukluklarında kullanılır.

 

Kontrendikasyonları:

Romatoid artritisle birlikte ağır böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu, kan tablosunda önemli değişiklik, otoimmun hastalıkları (lupus eritematozus, miyasteni, pemphigus vs.) olan veya geçirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce hastalık belirtilerinin spesifik olarak tedaviyi gerektiren esas bir hastalığa dayanmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Kronik mafsal romatizması olan hastalarda belli aralıklarla idrar ve kan tablosu kontrol edilmelidir. Hayvan deneylerinde embriyotoksik, teratojenik etkisi görülmemiş; süte, alınan dozun yaklaşık %0.4'ünün geçtiği saptanmıştır. Klinik çalışmalarda gebelerde, emzirenlerde ve yüksek riskli yenidoğanlarda advers etkisi görülmemiştir. Bununla birlikte, diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebe ve emzirenlerde ancak zorunlu endikasyon varsa kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak iyi tolere edilir. Nadir olarak cilt ve mukoza döküntüleri, kaşıntı gibi değişik alerjik reaksiyonlar; vücut ısısı artması; bulantı, kusma, ishal gibi mide-barsak bozuklukları; transaminazlarda artma, safra stazı gibi karaciğer fonksiyon bozuklukları ve tat duyusunda bozulma, aşırı eksitabilite gibi yan etkiler görülebilir. Romatoid artritisi olan hastalarda istenmeyen etkilerin ortaya çıkma olasılığı artar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Romatoid artritli hastalarda tedavi için D-Penisilamin, altın müstahzarları veya levamizol kullanılırken, birlikte piritinol kullanılması bu ilaçlar için tipik olan yan etkileri kuvvetlendirebilir.

 

2016© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.