GLİBEN Tablet

Nobel

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Sülfonilüreler

 

Etken Madde(ler):

Glibenklamid 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 tablet

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz hastanın durumuna göre 1-4 tablet arasındadır. Başlangıç dozu 1 tablettir. Daha sonra her hafta 1/2 tablet arttırılarak etkin doz bulunur. Tabletler sabah kahvaltısında veya kahvaltıdan hemen sonra kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İnsüline bağımlı olmayan diyabetin tedavisinde (Tip II diyabet) tek başına diyetin yeterli olmadığı hallerde diyet ile birlikte kullanılır.

 

Kontrendikasyonları:

Glibenklamide hassasiyeti olanlarda ve koma ile birlikte olan veya olmayan diyabetik ketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabelik ketoasidoz insülinle tedavi edilmelidir.

 

Uyarılar:

Juvenil (Tip I diyabet) diyabetlilerde kullanılmaz. Ateş, travma, gangren, ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde, cerrahi müdahalelerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon bozukluklarında, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda Glibenklamid tedavisi kesilmelidir. Tavsiye edilen dozlardan daha fazla (20 mg/gün) kullanılmamalıdır. Gebelikte teratojenik etkisi olmamasına rağmen, insanlar üzerinde yeterli çalışma olmadığından kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak bebekte hipoglisemiye neden olma ihtimalinden dolayı kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda kullanımı hipoglisemiye neden olabilir. Nadir olarak, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, kolestatik sarılık, hepatit, yorgunluk, zayıflama ve başağrısı olabilir. Hassasiyete bağlı olarak ateş, cilt döküntüleri ve kan tablosunda değişiklikler (eozinofili, lökopeni, agranülositoz gibi) disülfiram benzeri reaksiyonlar nadiren görülebilir. Ancak ilaç kesildiğinde bu etkiler ortadan kaybolur. Hiponatremi özellikle hiponatremi yapan diğer ilaçlarla ve ADH salınımı arttıran ilaçlarla alındığında ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siklofosfamid, dikumarol grubu antikoagülanlar, MAO inhibitörü ilaçları, probenesid, fenilbutazon, salisilatlar, propranolol ve diğer beta-adrenerjik blokörler, kloramfenikol ve bazı sülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında hipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler, tiyazid grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamid gibi ilaçlarla beraber alındığında ise hipoglisemik etkisi azalır. Glibenklamid kullanıldığı dönemde alkol alınmamalıdır.

 

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.