CAPD 4 Stay Safe Peritonal Diyaliz Solüsyonu

Fresenius Medikal

 

 

Etken Madde(ler):

Glukoz 2.27 %, Sodyum klorür 0.5786 %, Sodyum laktat 0.3925 %, Kalsiyum klorür 0.02573 %, Magnezyum klorür 0.01017 %

 

Piyasa Şekilleri:

1000 ml'lik 6 torba, 2500 ml'lik 4 torba, 1500 ml'lik 6 torba, 2000 ml'lik 4 torba içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Uygulama hekimin belirlediği şekilde yapılır.

 

 

Endikasyonları:

Peritoneal diyalizin gerekli olduğu; akut ve kronik böbrek yetmezliği, ciddi sıvı retansiyonu, elektrolit bozuklukları, ilaç zehirlenmelerinde daha etkili alternatif bir tedavi bulunamadığı durumlarda endikedir.

 

Kontrendikasyonları:

Yakın zamanda geçirilmiş batın içi operasyonlar ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi bazı klinik durumlar kontrendikasyon olarak kabul edilebilir.

 

Uyarılar:

Aşırı ya da yetersiz hidrasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak için hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı ve vücut ağırlığı yakından izlenmelidir. Periton diyalizi sırasında solüsyonların aşırı kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir. Akut böbrek yetmezliği vakalarında, girişim sırasında plazma elektrolit yoğunlukları periyodik olarak izlenmelidir. Bu tedavideki hastalarda serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin takip edilmesi önerilmektedir. Periton diyalizi sırasında önemli miktarlarda protein, amino asit ve suda eriyen vitamin kaybı olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır. Kardiyak glikozidlerle tedavi edilen hastalarda serum potasyum düzeyleri dikkatlice takip edilmelidir. Diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyleri dikkatli olarak takip edilmeli ve insülin dozu veya hiperglisemi için diğer tedaviler ayarlanmalıdır. Peritonit varlığında, uygun tedavi yöntemi doktor tarafından düzenlenmelidir. Gebelik kategorisi B'dir. İlerlemiş gebelik durumunda ya da yaygın sepsis veya ağır hemoroidi olan hastalarda tedavi yöntemi olarak periton diyalizi uygulamadan önce, elde edilecek faydalar, karşılaşılabilecek komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Karın ağrısı, kanama, peritonit, kateter çevresinde enfeksiyon, kateterin tıkanması ve ileus, uygulama tekniğine ve girişime bağlı olarak görülebilecek olumsuz reaksiyonlardır. Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları, hipovolemi ya da hipervolemi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kas krampları ve disekilibrium sendromu diyalizde kullanılan solüsyonla ilgili karşılaşılabilecek olumsuz reaksiyonlardır. Solüsyon bazı ilaçları vücuttan uzaklaştırabilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekir.

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.