URFAMYCİN Kapsül

BİLİM

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Tiamfenikol

 

 

Etken Madde(ler):

Tiamfenikol

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 16 kapsül
500 mg: 16 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde üç eşit doza bölünen 1.5 g'dır. Tifo ve başka salmonelozlarda bu doz daha da yükseltilebilir (ilk 5-6 gün içinde günde 3 mg'a kadar). Çocuklar için önerilen günlük doz 30 mg/kg'dır. Ağır olgularda tedavinin ilk haftasında bu doz 50 mg/kg'a kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

S. Typhi'nin neden olduğu akut enfeksiyonlar ve Salmonella türleri, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneunoniae, Rickettsiae, Lyphogranuloma, psittacosis, bacteremia kaynaklı çeşitli gram negatif enfeksiyonlar: Sistit, sistopiyelit, piyelonefrit, prostatit, orşiepidimit, gonokoklardan ileri gelen üretritler, spesifik olmayan bakteriyel üretritler vb., kolestit, kolanjit, anjiyokolit, tifik, kolesistit, anterit, gastroanteritler, gıda zehirlenmesi, yaz ishali vb. endikedir. Diğer antibiyotiklere rezistans kazanmış uygun mikroorganizmalara karşı ve solunum yolları ve boğaz enfeksiyonlarında terapötik ajan olarak kullanılır.

 

Kontrendikasyonları:

Tiamfenikole aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. İnfluenza, soğuk algınlıklarının ve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde profilaktik ajan olarak, hematopoietik bozukluklarda ve anüride kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Laktasyon sırasında uygulanan tedavide anne sütü alan bebeklerde oluşturabileceği toksik etkiden dolayı dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde güvenle kullanılabileceğine ait kanıt yoktur.

 

Yan Etkileri:

Reversibl kan bozuklukları; anemi, nadiren lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülebilir. Nadiren bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diyare ve enterokolit görülebilir. Ateş, maküler ve vesiküler döküntü, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonları da görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği fonksiyonunu bozabilecek ilaçlar sülfonilüre, penisilin, tetrasiklin, metotraksat, hidantoin ve kumarin türevi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol, tiamfenikolün inaktivasyonunu yavaşlatır.

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.