Antibiyotik İlaçlar

Penisilinler
Sefalosporinler ve Diğer Beta Laktamlar
Tetrasiklinler
Aminoglikozidler
Makrolidler
Klindamisin ve Linkomisin
Diğer Antibakteriyaller
Sülfonamidler ve Trimetoprim
Tüberküloz ilaçları
Lepra İlaçları
Metronidazol ve Tinidazol
Kinolonlar
İdrar Yolu Enfeksiyonları

Adblock tespit edildi

Bünyemizde pek çok yazar ve kod uzmanı bulunmaktadır, lütfen ad blocker sitemizde gezerken kaldırarak bize destek verin :)